POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników mojego serwisu jest dla mnie kwestią priorytetową. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przeze mnie danych osobowych.

Administratorem danych jest English Language for Professionals Anna Górecka, al. Armii Krajowej 35/59 97-300 Piotrków Tryb. NIP: 771 – 267 – 36 -21.

Użytkownikiem jest każdy podmiot, który przegląda treść strony internetowej.

Dane osobowe

Każdy Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie by Użytkownik mógł skontaktować się z Administratorem i otrzymać odpowiedź na zadane pytane w formularzu kontaktowym.

Dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu realizacji usług językowych. Przekazanie danych Administratorowi  jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne by Użytkownik mógł skorzystać z usług językowych.

Dane osobowe są gromadzone, bezpiecznie przechowywane i chronione przed dostępem przez osobowy nieupoważnione. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z English Language for Professionals Anna Górecka w zakresie niezbędnym do realizacji usługi językowej to jest na przykład w celu przygotowania rozliczeń finansowych. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Gromadzone dane

Podczas korzystania ze strony internetowej, dane Użytkownika takie jak adres IP i nazwa przeglądarki są automatycznie zbierane.

Serwis używa plików „cookies”. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania usług Admistratora do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z Cookies zmieniając ustawienia w przeglądarce.

Strona wykorzystuje Google Analytics w celu analizowania statystyk strony internetowej, a tym samym dostosowaniu usług do potrzeb Użytkownika. Statystyki dotyczą działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie internetowej.

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu danych, do poprawiania danych, ograniczenia przetwarzania danych i usunięcia przetwarzanych danych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać na adres biuro@englishprofessionals.com.pl