Future simple

W dzisiejszym wpisie omówię jeden z czterech czasów przyszłym w języku angielskim czyli czas Future Simple.

Przyznam, że czas Future Simple jest jednym z najbardziej nadużywanych czasów w języku angielskim. W jakich sytuacjach go używać?

  W dzisiejszym wpisie omówię jeden z czterech czasów przyszłym w języku angielskim czyli czas Future Simple. Na części pierwsze rozkładam budowę zdania twierdzącego, pytania i przeczenia. W drugiej części filmu opowiadam kiedy tego czasu użyć.

Przyznam, że czas Future Simple jest jednym z najbardziej nadużywanych czasów w języku angielskim. W jakich sytuacjach go używać? W skrócie powiem tylko, że wtedy:


• Gdy podejmujemy decyzję w chwili mówienia np. I’ll have the chicken soup, please
• Gdy przewidujemy wydarzenia – przy czym te przewidywania nie są poparte żadnymi dowodami np. One day people will speak English all over the world and there won’t be other languages.
• Gdy mowa o przyszłości po czasownikach lub wyrażeniach: think, believe, expect, hope, be sure, be afraid. Te słowa wskazują, że pewne wydarzenia są tylko wyobrażeniami lub przemyśleniami osoby mówiącej np. I think it’ll rain tomorrow.
• Gdy obiecujemy, prosimy lub grozimy np. I promise I will help you.
• Gdy przysłówki certainly, probably, perhaps odnoszą się do przyszłości np. She will certainly call you back.
• Gdy Mówimy o czynnościach, które na pewno się wydarzą, ale nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Będzie to na przykład temperatura i wiek no. The temperaturę will reach over 30 degrees Celsius.

Obejrzyj ten zabawny film o historii kłócącego się serca i rozumu kiedy to pewna dama robi zakupy. W filmie poznasz więcej przykładów z wykorzystaniem czasu Future Simple w języku angielskim w sytuacjach, które powyżej omówiłam.

© All rights reserved

Made with ❤ by goreckaanna.pl