Emphasis w języku angielskim

Zabieram Cię do fitness clubu na wytężony trening języka angielskiego.

„Z nauką języka angielskiego, jest jak z fitnessem – trzeba to robić regularnie..”

Z nauką języków, czyli oczywiście również z językiem angielskim, jest jak z fitnessem – trzeba to robić regularnie, żeby były jakieś efekty!

No i właśnie – dziś zabieram Was do fitness klubu, gdzie poćwiczycie z moją szalenie wprawioną ekipą strukturę, która w języku angielskim nazywa się Emphasis. Co to takiego?

Emphasis w języku angielskim to struktura, a właściwie nawet kilku struktur, za pomocą których podkreślimy bądź zaakcentujemy pewną część naszej wypowiedzi. Do takich konstrukcji należą:

  • It is/was …… who/which/that, na przyklad: It is Mary who I must speak to.
  • All (that) – tę konstrukcję na pewno kojarzycie z piosenki Mariah Carey ‘All I want for Christmas’. Na przykład: All I need is a fifteen-minute break.
  • What, na przykład: What keeps me in shape is jogging.
  • What ….. do, naprzykład: What I don’t understand is her attitude towards it.
  • Ever wykorzystane w pytaniach, na przykład Where ever did you find the keys?
  • Do/does/did wykorzystane w zdaniu twiedzącym przed czasownikiem

Mój ostatni film skupia się właśnie na tej ostatniej strukturze czyli wykorzystaniu operatorów: do/does i did w zdaniu twierdzącym w języku angielskim.

Koniecznie obejrzyj ten film by dowiedzieć się jak tę konstrukcję stosować.

Enjoy!

Rozpocznij naukę angielskiego już dziś

© All rights reserved

Made with ❤ by goreckaanna.pl