Arrive z przyimkami

At? On? To? In?

Dowiesz się jakich przyimków używać po czasowniku arrive – At? On? To? In? Tylko dwie opcje spośród podanych są poprawne. Które?

Dziś na blogu czasownik, który bardzo często sprawia trudności w języku angielskim, a właściwie nie sam czasownik, a przyimki, które się za nim ustawiają. Mam na myśli czasownik ‘arrive’.

Wśród osób uczących się języka angielskiego dobór niewłaściwego przyimka za czasownikiem ‘arrive’ to jeden z najczęściej popełnianych błędów.

No właśnie… jaki przyimek ustawić za tym czasownikiem „arrive”?

At? On? To? In?

Jak powiedzieć po angielsku ‘przyjechać do Anglii’ albo ‘przyjść na dworzec kolejowy’? Czy w pierwszym przykładzie w zdaniu w języku angielskim ustawi się tam aby na pewno ‘to’, a w drugim ‘on’?

Hmmm, chyba raczej na pewno nie….W języku angielskim przyimki ustawiające się za czasownikiem ‘arrive’ podporządkowane są pewnym logicznym zasadom.

Obejrzyj klip by dowiedzieć się jakie to zasady rządzą czasownikiem ‘arrive’ w odniesieniu do przyimków i od dziś stosuj te przyimki poprawnie.

© All rights reserved

Made with ❤ by goreckaanna.pl