Work in/work for & work at

jak powiedzieć po angielsku – „pracować w…”?

  • „mówimy w jakim rodzaju miejsca pracujemy w znaczeniu ogólnym. Na przykład w sklepie, w banku, w bibliotece.”

A jak powiedzieć po angielsku – pracować w? Work in? Nie, nie… nie dajcie się zwieść to nie zawsze będzie poprawna odpowiedź, bo w angielskim jest też przecież ‘work at’ i ‘work for’. Kiedy zatem używać in, kiedy at, a kiedy for?

W angielskim ‘work in’ używamy wtedy, gdy:

  • mówimy w jakim rodzaju miejsca pracujemy w znaczeniu ogólnym. Na przykład w sklepie, w banku, w bibliotece.

Czyli powiemy – work in a shop, work in a bank, work in a library.

  • mówimy o branży w jakiej pracujemy

Na przykład – work in advertising/work in IT/work in sales

 

Gdy chcemy powiedzieć pracuję w firmie ABCDE, powiemy I work for ABCDE albo I work at ABCDE. Oba zdania są poprawne i mają identyczne znaczenie. Błędem będzie zatem powiedzenie tutaj w tym kontekście I work in ABCDE w języku angielskim. A to bardzo często popełniany błąd w tym języków przez Polaków, bo kalkujemy z języka polskiego.

 

A jak po angielsku powiedzieć pracować w domu – w znaczeniu zdalnie? I choć w samym wyrażeniu w domu mówimy at home, to jednak w kontekście pracujemy w angielskim mówimy ‘work from home’.

Zapamiętaj tych kilka zasad w angielskim i nie popełniaj więcej błędów mówiąc – ‘pracuję w’

A po więcej inspiracji zapraszam tutaj- click, click.

Rozpocznij naukę angielskiego już dziś

© All rights reserved

Made with ❤ by goreckaanna.pl